Huisreglement

Om te zorgen dat onze behandelingen optimaal tot zijn recht komen en voor een goede gang van zaken bij het ESP Centrum hebben wij een aantal huisregels opgesteld:

Algemene huisregels

1. Bij u eerste bezoek vragen wij u om het volgende mee te nemen:

 • Identiteitsbewijs
 • Handdoek
 • Verwijzing (indien van toepassing)
 • Medische gegevens, zoals longfunctierapporten, verslag van medische specialist, medicatielijst etc. (indien van toepassing)
 • Sportkleding
 • Gelieve bij het eerste consult 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat de secretaresse uw persoonlijke gegevens kan noteren en een dossier voor u kan aanmaken. Indien dit tijdens het maken van uw afspraak al heeft plaatsgevonden, is bovenstaand niet van toepassing.
 • Bij verhindering dient uw afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders zijn wij genoodzaakt het volledige tarief per fysiotherapeutisch consult bij u in rekening te brengen (€ 37,00)
 • Afspraken dienen telefonisch geannuleerd te worden. Indien wij niet telefonisch bereikbaar zijn, kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@espcentrum.nl. Ten alle tijden dient de reden van annulering vermeld te worden.
 • Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst en wij declareren rechtstreeks bij hen tegen contractueel afgesproken tarieven. De tarieven voor gecontracteerde fysiotherapie vindt u in de wachtkamer op het beeldscherm. Indien wij met een bepaalde zorgverzekeraar geen contract hebben, ontvangt u de nota van uw behandeling en bent u zelf verantwoordelijk om de fysiotherapeutische behandeling te declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Het gebruik van fitnessapparatuur zonder instructie vooraf of waarbij men zich niet aan de gegeven instructies houdt, is voor eigen risico. In deze gevallen kan de directie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen letsel of schade.

2. De fysiotherapiepraktijk is enkel te betreden en te verlaten via de hoofdingang. Het is verboden het pand te betreden via de schuifpui, de noodingang of andere ingangen.

3. Het is verboden de trainingszaal te betreden met buitenschoenen. Indien u geen schone (sport) binnenschoenen draagt, zijn wij genoodzaakt u geen toegang te geven. Dit i.v.m. slijtage aan vloer en apparatuur en voor uw eigen veiligheid.

4. Wij zijn telefonisch iedere dag bereikbaar van 8:00 uur tot 12:00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken. Wij reageren binnen 24 uur.

5. Het is niet toegestaan om in de fysiotherapiepraktijk etenswaren te nuttigen.

6. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (fiets, auto e.d.).

7.  Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken.

8.  Huisdieren zijn binnen onze praktijk niet toegestaan, m.u.v. hulphonden. We zouden het op prijs stellen wanneer u dit eerst even overlegd met ons.

Hygiëne

9.  Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

10.  Wanneer u gebruik maakt van de oefenzaal vragen wij u vriendelijk een handdoek mee te nemen en deze ook te gebruiken. Indien u gebruik maakt van cardio-apparatuur (hometrainer, loopband, handbike, roeiapparatuur) graag deze na afloop reinigen door middel van de spuitflacon en aanwezige doekjes.

11.  Om de persoonlijke hygiëne te waarborgen vragen wij u bij iedere behandeling een (grote) badhanddoek mee te nemen zodat deze op de behandelbank gelegd kan worden.

12.  Indien u gebruik maakt van de douchegelegenheid vragen wij u vriendelijk om na afloop het overgebleven zeep en water in het doucheputje te brengen middels de aanwezige trekkers.

Klachten

 • Indien u een klacht heeft over uw behandeling of indien u over iets anders niet tevreden bent, waarderen wij het erg dat u ons hierover informeert. Wij zullen uw klacht serieus nemen en vertrouwelijk in behandeling nemen. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing.
 • Informatie over uw rechten als cliënt en de klachtenregeling vindt u in een folder welke u kunt vinden in het folderrek in de wachtkamer en op onze website Klachtenreglement

Respect

 • Binnen onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen enkele rol. Wij hopen dat onze cliënten deze filosofie ook onderschrijven.

Tot slot

 • Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de behandelaar of het management.