Longrevalidatie

Aandoeningen van de longen en luchtwegen, zoals COPD, astma, sarcoïdose, komen vaak voor. Als gevolg van eventuele ontstekingen in de longen en niet goed werkende longblaasjes kunnen diverse klachten ontstaan, waaronder benauwdheid, hoesten, kortademigheid, verminderde kracht, conditieverlies en gewichtsafname. Deze klachten hebben vaak een progressief karakter waardoor de ervaren kwaliteit van leven achter uit kan gaan. Het is niet altijd mogelijk om alle factoren die te maken hebben met het ontstaan en verloop van klachten aan de longen te beïnvloeden. Toch zijn er een aantal factoren die we wél kunnen beïnvloeden, waaronder beweging, voeding en eventueel het rookgedrag. Een gespecialiseerde fysiotherapeut kan je hierbij helpen!

Behandeling

Tijdens de intake zal de fysiotherapeut in kaart brengen welke fysieke beperkingen er worden ervaren, maar ook welke lichamelijk en eventuele psychische factoren er zijn. Denk hierbij aan benauwdheid, angst en omgaan met de aandoening en de gevolgen. Er wordt een intensief beweegprogramma opgesteld waarbij aandacht geschonken wordt aan:

  • Beweging: optimaliseren van conditie, kracht en coördinatie
  • Ontspanning: ontspanning- en mobiliteitsoefeningen
  • Ophoesten: aanleren van technieken om eventueel vastzittend slijm beter op te hoesten (gebruik van flutter)
  • Ademhaling: benauwdheid, ademhalingsoefeningen en het reguleren van de ademhaling tijdens fysieke activiteiten (boodschappen, traplopen)
  • Advisering: voeding, rookgedrag, balans tussen belasting-belastbaarheid

Gebleken is dat door de diversiteit aan oefeningen en de regelmaat waarmee je de oefeningen uitvoert, dagelijkse activiteiten makkelijker en langer uitgevoerd kunnen worden. Wij bieden naast individuele behandelingen ook groepstrainingen aan. Het voordeel van groepstrainingen is dat je samen traint en ervaringen kunt uitwisselen.

Vergoeding

Voor elke patiënt is het verschillend hoeveel en welke zorg er nodig is. Afhankelijk van de longaandoening wordt longrevalidatie vergoed vanuit het basispakket. Hiervoor is een verwijzing nodig van de specialist. Onze fysiotherapeuten kunnen hierover meer informatie geven.

Binnen het ESP Centrum hebben Rachelle Dahlmans, Hinriette Kanning en Henk Schaap zich gespecialiseerd in longrevalidatie. We werken multidisciplinair met ergotherapeuten, leefstijlcoaches, longartsen en longverpleegkundige. Dit wordt ook ondersteund door Chronisch Zorgnet waar we lid van zijn.