Looptraining bij Claudicatio

Ervaar je klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren tijdens lopen, en deze verdwijnen na enige tijd stilstaan? Dan zou dit kunnen passen bij etalagebenen (claudicatio intermittens). De pijn ontstaat doordat er verkalking optreedt in de bloedvaten waardoor er sprake is van vernauwing. Het vernauwde bloedvat is daardoor niet meer in staat om voldoende bloed aan te voeren, waardoor pijn ontstaat. Risicofactoren voor het ontstaan van etalagebenen zijn roken, te weinig beweging en ongezonde voeding.

Behandeling

Uit diverse studies is gebleken dat looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut een effectieve behandeling is bij etalagebenen. Tijdens de behandeling kijken we samen naar een gerichte aanpak om ervoor te zorgen dat de pijnklachten verminderen en verslechtering wordt voorkomen. Veelal wordt er een combinatie gemaakt van looptraining in de oefenruimte, het geven van leefregels en -adviezen en het uitvoeren van oefeningen gericht op kracht en stabiliteit. Hierbij wordt gekeken naar een goed looppatroon, omdat vanwege de ervaren pijnklachten vaak een geforceerd looppatroon is ontstaan. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het behalen van een gezonde en actieve leefstijl, waarbij gericht advies gegeven wordt om het risico op verslechtering te verminderen. Denk hierbij aan aan stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten.

Vergoeding

Fysiotherapie voor etalagebenen valt onder fysiotherapie. Indien je een verwijzing van de huisarts of specialist hebt, wordt looptraining vergoed vanuit de basisverzekering. Eigen risico is hier van toepassing. Na het afronden van de looptraining, is het mogelijk om het oefenprogramma voort te zetten in de medische fitness.

Onze specialisten die je begeleiden zijn Henk Schaap en Hinriette Kanning. Zij zijn beide aangesloten bij Chronisch Zorgnet – etalagebenen.