Neurorevalidatie

Neurologische problemen kunnen het dagelijkse leven en zelfredzaamheid van patiënten en hun partners beïnvloeden. Patiënten kunnen minder goed functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich bijvoorbeeld problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken, de persoonlijke verzorging, wonen, werk en relatie.

Wanneer neurorevalidatie? 

Neurorevalidatie vindt vooral plaats bij patiënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Denk hierbij aan mensen met een hersenbloeding (CVA), MS, Parkinson maar ook mensen met dementieverschijnselen kunnen veel baat hebben bij neurorevalidatie.

Behandeling

Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren van mensen in het dagelijks leven. Tijdens de behandeling vindt er een intake plaats. Vervolgens wordt er een samen met jou een persoonlijk plan van aanpak gemaakt waarbij de nadruk ligt op wat je nog wil bereiken. In het ESP Centrum ligt de nadruk van de therapie op het behoud en de mogelijkheden van je en niet op de onmogelijkheden. Niets is onmogelijk totdat het tegendeel bewezen is. Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren, samen met jou. De behandelingen zullen voornamelijk bestaan uit het aanleren of behouden van functies en vaardigheden. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het onderhouden of verbeteren van kracht, uithoudingsvermogen, mobiliteit en balans. Neurorevalidatie is hard werken maar geeft ook veel plezier en energie. Juist door de revalidatie zoveel mogelijk af te stemmen op het dagelijks leven, werk, sport en hobby’s.

Ook in de neurorevalidatie werken wij met verschillende disciplines, waaronder de ergotherapeut. We zijn aangesloten bij ParkinsonNet, MS Zorgnetwerk, CVA netwerk Nijmegen, Geriatrienetwerk, CVA netwerk Noordelijke Maasvallei en FNS netwerk.

De medewerkers die je hierin kunnen begeleiden zijn Erwin Jansen en Anne Roos Westerveld