Oncologische revalidatie

Kanker is een heftige ziekte waarbij vandaag de dag gelukkig steeds meer behandelmogelijkheden voorhanden zijn. De behandelingen die je ondergaat kunnen gevolgen met zich meebrengen op het gebied van het fysieke, psychische en sociale welzijn. Er kunnen zich problemen voordoen, zoals vermoeidheid, pijn, afname van conditie en kracht, bewegingsbeperking of oedeem. Daarnaast moet je op je eigen manier leren omgaan met de nieuwe situatie. Oncologiefysiotherapeuten kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen

Behandeling

Fysiotherapie voor oncologiepatiënten vraagt om specialistische zorg. Door de aandoening en de behandeling die oncologie patiënten ondergaan kunnen een breed spectrum aan lichamelijke gevolgen ontstaan. Oncologiefysiotherapie is in alle fasen van de ziekte toepasbaar: in de curatieve (genezende), palliatieve (verzachtende, symptoom bestrijdende) en terminale fase. Elke fase vraagt om specifieke behandelingsmethoden.

Naast de fysieke begeleiding biedt de oncologiefysiotherapie ook mentale ondersteuning bij het omgaan met de ziekte. Met andere woorden: de oncologiefysiotherapeut(e) zet samen met jou het leven weer in beweging. In eigen tempo, op eigen kracht.

De oncologiefysiotherapeut in het ESP Centrum is Antoinette Giepmans.