Gecombineerde leefstijl-interventie

De Nederlandse overheid wil dat iedereen gezond is en blijft. Een gecombineerde leefstijlinterventie moet er voor zorgen dat de gezondheidseffecten van overgewicht beperkt worden. Overgewicht hangt namelijk vaak samen met andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, artrose of diabetes.

Wat is GLI

De Gecombineerde Leefstijlivertentie (GLI) is speciaal voor mensen met overgewicht. Kom je hiervoor in aanmerking, dan krijg je dit vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Gedurende het twee jarig traject ligt de focus op drie punten: beweging, gedrag en voeding. Dit met als resultaat een betere kwaliteit van leven, gewichtsafname en een toename van de lichamelijke fitheid. Uiteindelijk moet de GLI zorgen voor een blijvende gedragsverandering en gezonde leefstijl op korte én lange termijn (duurzaam gezondere leefstijl).

De deelnemer wordt gedurende twee jaar begeleid door een gecertificeerde leefstijlcoach. Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. In de groepsbijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die voor iedereen zeer relevant zijn, waaronder bewustwording over voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning. De individuele gesprekken bieden meer ruimte voor een persoonlijke invulling, waarbij aandacht geschonken wordt aan het evalueren en aanpassen van de persoonlijke doelstellingen. Daarnaast zal er ingegaan worden op het aanleren van nieuwe en gezondere leefgewoontes, het doorbreken van eventuele ongezonde patronen en gedragsverandering.

Voor wie bedoeld?

Je komt voor een GLI in aanmerking als je een verwijzing hebt van de huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing wordt afgegeven indien:

  • je een BMI hebt van 30 of hoger
  • je een BMI hebt van 25 of hoger én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type II
  • je 18 jaar of ouder ben

Naast bovenstaande criteria is het ook belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent om het programma te doorlopen om een duurzaam gezondere leefstijl na te bereiken.

GLI bij het ESP Centrum

Binnen het ESP Centrum bieden we het CooL traject aan als gecombineerde leefstijlinterventie. Wil je meer weten, klik dan op de volgende pagina op het Coaching op Leefstijl (CooL). Sandra van Schijndel en Chantal Lekkerkerker zullen de leefstijlcoaches zijn die je gedurende het twee jarig programma gaan begeleiden.