Coaching op Leefstijl (CooL)

Het Coaching op Leefstijlprogramma (CooL) is een van de programma’s behorende bij de gecombineerde leefstijlinterventies. Dit programma duurt 2 jaar en is bedoeld voor volwassenen (>18 jaar). Gedurende deze twee jaar word je begeleid door je eigen leefstijlcoach. Wil je meer weten? Hieronder een korte uitleg over hoe het traject opgebouwd is?

Hoe is het traject opgebouwd?

Een CooL programma duurt 2 jaar en bestaat uit 2 verschillende fases: het basisprogramma & het onderhoudsprogramma. Voordat er met het basisprogramma gestart wordt, vindt er een informatiebijeenkomst plaats waarin het verloop van het gehele CooL traject wordt doorgenomen. Hierbij is er tijd om kennis te maken van de verschillende leefstijlcoaches die je gedurende de twee jaar zullen gaan begeleiden. Na de informatieavond krijgt iedere deelnemer een persoonlijke intake. Tijdens deze intake maken we verder kennis met elkaar en bespreken we jouw individuele motivatie en bijbehorende doelen. Tevens worden er diverse metingen gedaan en de door jouw ingevulde vragenlijsten zullen besproken worden. Dit vormt de basis en daarmee het vertrekpunt van jouw programma.

  • Basisprogramma (8 maanden)
    Tijdens de eerste 8 maanden krijg je 4 individuele gesprekken met je leefstijlcoach en maandelijks vinden er groepsbijeenkomsten plaats. Tijdens de individuele gesprekken kijk je samen met je leefstijlcoach welke veranderingen in je leefstijl mogelijk zijn. Ook het aspecten behorende bij gedragsverandering zullen aan bod komen. De groepsbijeenkomsten hebben wisselende thema’s (waaronder bewegen, slaap, voeding, ontspanning en stress). Er worden leuke workshops georganiseerd en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen. Zo kun je bijvoorbeeld kennismaken met de mogelijkheden in de buurt om actief te worden op je eigen niveau of zal een gastspreker ons informatie komen geven over ontspanning. Het basisprogramma wordt afgesloten met een tussentijdse evaluatie.
  • Onderhoudsprogramma (16 maanden)
    Aan de hand van de tussentijdse evaluatie wordt invulling gegeven aan het tweede gedeelte van het CooL programma. Het onderhoudsprogramma duurt 16 maanden waarin meer zelfstandigheid gevraagd zal worden. De groepsbijeenkomsten vinden 1 keer per 2 maanden plaats waarbij dieper in gegaan wordt op de reeds eerder genoemde thema’s. Ook tijdens deze fase heb je 4 individuele gesprekken met je leefstijlcoach.

Aanmelding

Aanmelden is mogelijk met een verwijzing van huisarts of specialist. Je komt in aanmerking voor een verwijzing indien je:

  • een BMI boven de 30 hebt;
  • óf een BMI boven de 25 met daarbij een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten.

Naast bovenstaande criteria is het ook belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent om het programma te doorlopen en een duurzaam gezondere leefstijl na te streven.