COPD

COPD is een chronische aandoening aan de luchtwegen en de longen waardoor het ademhalen wordt bemoeilijkt. De belangrijkste aandoeningen die kunnen leiden tot COPD zijn chronische bronchitis en emfyseem.

Symptomen die  bij COPD veel voorkomen zijn chronisch hoesten, overmatige slijmproductie en een chronische kortademigheid. Door het progressieve karakter van COPD nemen deze klachten steeds verder toe wat tot gevolg heeft dat de kwaliteit van leven sterk achteruit gaat. Om deze achteruitgang een halt toe te roepen heeft u de mogelijkheid bij het ESP centrum het COPD trainingsprogramma te volgen.

COPD Groepstrainingstijden
Maandag11.30 – 12.30 en 14.00 – 15.00
Donderdag 14.30 – 15.30