Kwaliteit en onderzoek

Het ESP Centrum staat voor het leveren van een goede kwaliteit van onze zorgverlening. Naast dat wij zelf actief streven naar een goede kwaliteit en continu verbetering van ons handelen en de diensten die wij leveren, participeren we vaak in wetenschappelijke onderzoeken of zijn we actief met het publiceren van artikelen of het uitgeven van literatuur.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij het ESP Centrum staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister (CKR). Daarnaast zijn onze fysiotherapeuten aangesloten bij Stichting Keurmerk. Stichting Keurmerk is een onafhankelijke stichting die fysiotherapeuten inzicht geeft in de kwaliteit van hun handelen. Dit is een continu proces. Zo volgen onze fysiotherapeuten jaarlijks diverse bij- en nascholingen en zijn we een viertal keer per jaar actief met casuïstiekbespreking en het uitwisselen van kennis en praktische vaardigheden met een collega fysiotherapiepraktijk.