Oncologie

Door de vroegtijdige ontdekking en betere behandelmethoden krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welzijn van patiënten. Mensen moeten (op hun eigen manier) leren omgaan met de nieuwe situatie. Oncologiefysiotherapeuten en medische fitness instructeurs kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen.

Behandeling in een beweeggroep

Bewegen voor oncologiepatiënten vraagt om specialistische begeleiding. Door de aandoening en de behandeling die oncologie patiënten ondergaan kunnen een breed spectrum aan lichamelijke gevolgen ontstaan. Gevolgen kunnen onder andere zijn spanningsklachten, ademhalingsproblemen, vermoeidheid en een teruglopende conditie.

Naast de fysieke begeleiding biedt de groepstraining ook mentale ondersteuning bij het omgaan met de ziekte. Met andere woorden: zet samen met lotgenoten het leven weer in beweging. In eigen tempo, op eigen kracht.

De oncologiefysiotherapeute in het ESP Centrum is Antoinette Giepmans.

Trainingstijd Oncologiegroep
Dinsdag 11.00 – 12.00
Vrijdag 11.00 – 12.00
Antoinette Giepmans