Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapeuten zijn gespecialiseerde therapeuten, die zich hebben toegelegd op de fysiotherapeutische behandeling van kaak gerelateerde klachten. Hiertoe behoren het kakgewricht, hoofd, aangezicht, nek en halsregio. Vaak is overbelasting een belangrijke oorzaak. Overbelasting kan onder andere ontstaan door tandenknarsen, kauwgum kauwen, lapbuiten, klemmen en stress. Ook kun je doorverwezen worden door de tandarts voor kaakfysiotherapie.

Wanneer naar de kaakfysiotherapeut?

Je kunt terecht bij de kaakfysiotherapeut met onder andere de volgende klachten:

  • Pijn of vermoeidheid van de kauwspieren
  • Het niet goed kunnen en/of pijn bij het openen van de mond
  • Tanden knarsen en klemmen
  • Duizeligheid
  • Knappende, krakende of blokkeren van de kaakgewrichten
  • Hoofdpijn, tension-type en migraine
  • Tinnitus
  • Status na whiplash trauma

Behandeling

De kaakfysiotherapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek waarbij evt. ook intra-oraal (in de mond) wordt gekeken, de klachten analyseren. Aan de hand van deze gegevens zal de fysiotherapeut samen met jou de klacht bespreken en beoordelen of er een indicatie is voor kaakfysiotherapie. Vervolgens zal er een behandelplan opgesteld worden. Tijdens de fysiotherapeutische behandeling zal de kaakfysiotherapeut door middel van informatie en advies, passieve en actieve fysiotherapeutische maatregelen en zelfmanagement ervoor zorgdragen dat je weer zelfstandig kan functioneren in het dagelijkse leven. Er wordt gezocht naar mogelijkheden zodat je zelf weer controle kan krijgen over het probleem.

De kaakfysiotherapeuten in het ESP Gezondheid & Sportcentrum is Shannon Gerhardt.